Hitode 100
client : The Small and Medium Enterprise Agency
year : 2017

CD : Koji Kagoshima
CW : Mariko Fukuoka , Mamoru Takaki
AD : Aya Yagi , Riko Ishizaki
D : Kayoko Shimoyama , Kaori Shiki
I : Yuta Okamura

URL : http://chusho-jinzaibank.jp/hitode100/

↑