THINK UNIVERSAL
client : ryoiku
year : 2017

CW : Ikumi Tonosaki
AD : Aya Yagi
D : Kumiko Shiraki , Aya Nozawa
PH : Aya Iwamoto
P : Ayasa Furutsuka
HM : Satomi Sekino , Mizuho Sasaki , Nanoka Nishino

↑